2018 թվականի հաշվետվություններ

 

2018 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Ֆինանսական հաշվետվություններ

STUDENTSTESTING.COM

Առցանց թեստեր դիմորդների համար
Առաջարկում ենք ձեզ միասնական քննությունների թեստեր, որը դուք կարող եք կատարել առցանց: Թեստերը կազմված են շտեմարանի առաջադրանքներից և համապատասխանում են 2016 թվականի ընդունելության քննությունների չափորոշիչներին: Առայժմ ունենք թեստեր մաթեմատիկա, հայոց լեզու և անգլերեն առարկաներից: Թեստերի բազան անընդհատ թարմացվում է: Այս թեստերի միջոցով դուք կարող եք ստուգել ձեր գիտելիքները: Read more »

Դիմորդի անկյուն, Հայտարարություններ, Նորություններ

Բյուջեի նախագիծ

2018 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաստիքացուցակ

 

2018 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Հաստիքացուցակ
Ֆինանսական հաշվետվություններ

Նախահաշիվ

2018 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Նախահաշիվ
Նախահաշիվ Հունվար − փետրվար Հոկտեմբեր − նոյեմբեր
Սոցիալական փաթեթ
Հանրակրթություն
Արտաբյուջե
Ֆինանսական հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ

 

2018 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Եռամսյակային հաշվետվություններ Տարրական, հիմնական,
միջնակարգ կրթություն
Հաշվետվություն  դեբետ-կրեդիտ

նյութական միջոցների շարժ

2017թ տարեկան հաշվետվություն

Հաշվետություն

Դեբետ-կրեդիտ

Ֆինանսատնտեսական արդյունքներ

Շեղումներ

Նյութական արժեքների շարժ

Հոսքեր

Հիմնական միջոցների շարժ

Հաշվեկշիռ

Դեբետ-կրեդիտ

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն-արտաբյուջե

Ծրագրային ցուցանիշներ

Հաշվետվություն

II եռամսյակ
III եռամսյակ
IV եռամսյակ
Ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ 2017թ.

2017 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Փաստաթղթեր, Ֆինանսական հաշվետվություններ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություն 2016

Ֆինանսական հաշվետվություններ