հգյհգ

Scan0016

Հայտարարություններ

STUDENTSTESTING.COM

Առցանց թեստեր դիմորդների համար
Առաջարկում ենք ձեզ միասնական քննությունների թեստեր, որը դուք կարող եք կատարել առցանց: Թեստերը կազմված են շտեմարանի առաջադրանքներից և համապատասխանում են 2016 թվականի ընդունելության քննությունների չափորոշիչներին: Առայժմ ունենք թեստեր մաթեմատիկա, հայոց լեզու և անգլերեն առարկաներից: Թեստերի բազան անընդհատ թարմացվում է: Այս թեստերի միջոցով դուք կարող եք ստուգել ձեր գիտելիքները: Read more »

Դիմորդի անկյուն, Հայտարարություններ, Նորություններ

Բյուջեի նախագիծ

2017 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ

2018 թվականի բյուջեի նախագիծ

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Տարեկան հաշվետվություններ

2017 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Տարեկան հաշվետվություններ
Նախակրթարան Հանրակրթություն Ներառական կրթություն Արտաբյուջե
Ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաստիքացուցակ

2017 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Հաստիքացուցակ
 2017 թվականի հաստիքացուցակ
Ֆինանսական հաշվետվություններ

Նախահաշիվ

2017 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Նախահաշիվ
Նախահաշիվ Հունվար − փետրվար Հոկտեմբեր − նոյեմբեր
Սոցիալական փաթեթ Սոցիալական փաթեթի նախահաշիվ
Հանրակրթություն Պահպանման ծախսեր հանրակրթություն
Արտաբյուջե Արտաբյուջետային միջոցներ
Ֆինանսական հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ

2017 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Եռամսյակային հաշվետվություններ Տարրական, հիմնական,
միջնակարգ կրթություն
I եռամսյակ Սուբսիդիայի հատկացման պայմանագիր

Սուբսիդիսյի ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հաշվետվություն ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին

Ծրագրային ցուցանիշներ ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին

II եռամսյակ  II եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ
III եռամսյակ  Եռամսյակային հաշվետվություն
IV եռամսյակ
Ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ 2017թ.

2017 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Փաստաթղթեր, Ֆինանսական հաշվետվություններ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություն 2016

Ֆինանսական հաշվետվություններ